MAISAK SHOP

เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

ขายปลีกและส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก (Furniture)  ตู้,ตู้เสื้อผ้าไม้,ตู้เสี้อผ้าไม้สัก มีลักษณะให้เลือกหลายแบบ    มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักเลือกใช้ไม้สักที่มีคุณภาพดีนำมาผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก (Furniture) ตู้,ตู้เสื้อผ้าไม้, ตู้เสื้อผ้าไม้สักในแบบต่าง ๆ   ขายในราคาถูก ส่วนการทำสีนั้น สามารถเลือกทำสีได้หลายหลากสี เช่น สีไม้สัก สีโอ๊คดำ  เป็นต้น  เลือกใช้ไม้สักทำทั้งหมด ไม่มีการนำไม้ชนิดอื่นมาปลอมปน

ร้านไม้สัก จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก รับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และ รับทำตามแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เช่น ตู้โบราณไม้สัก,ตู้เสื้อผ้าไม้สัก,ตู้โชว์ไม้สัก,เตียงสระน้ำไม้สัก,เตียงไม้สัก,เก้าอี้ไม้สัก,เก้าอี้โบราณไม้สัก,โชฟาไม้สัก,แหย่งไม้สัก,ตู้เสื้อผ้าไม้สัก,ชั้นวางทีวีไม้สัก,ศาลพระภูมิไม้สัก,และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเกี่ยวกับไม้สัก เป็นต้น

แสดง 1-12 จาก 27 รายการ